Ambulance 24 Jam

Ambulance 24 Jam

RSU Muhammadiyah Ponorogo memiliki 4 Armada Ambulance 24 Jam dan 2 mobil jenazah.

Melayani Jemput Pasien ke RSU Muhammadiyah (Khusus Dalam Kota).

 

HOTLINE AMBULANCE 24 JAM: (0352) 481273/ 485928